Youtube

Stan Rogers – Northwest passage. «Northwest passage » er en av de mest kjente sangene av den kanadiske musikeren  Stan Rogers.[…]

Read more

Ruten

Part 1: The Viking Route Sailing descriptions found in Landnáma, the chronicles of Icelandic settlements, Hauksbók, 2nd chapter: «From the[…]

Read more