Oceansailing.no

Registrering i NOR

Facebooktwitterlinkedininstagram

Moglege eigarar av «ROMAR» – LG9809 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 24.10.2016

Kunngjering sjøloven § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: Romar
  • Tidligare namn: Monique
  • Kjenningssignal: LG9809
  • CIN-NR.: FR-BIS03811D606
  • Bygd av: Harmony Yacths, Frankrike I 2006
  • Lengde: 11,23 m
  • Breidde: 3,82 m
  • Djupne: 1,50 m
  • Eiga av: Harmony Yacths, Frankrike, Ole Håvard Grindalen, Auli og seinast av Ole Torrissen, Paradis.

Melder ingen seg, vil Ole Torrissen, Paradis få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Facebooktwitterlinkedin
Facebooktwitterlinkedininstagram

Leave a Reply